گزیده اخبار
دسته بندي اخبار 

مهدی کیانی امیری شهردار بابل


پخش زنده

مسابقه عکاسی روز شهرسازی

there is no image , please add image to slider


فراخوان شرکت در مسابقه عکاسی

ارزیابی عملکرد

عملکرد شهرداری بابل را چگونه ارزیابی می کنید؟ارسال راي 

پیوند

نظرسنجی


کلیه حقوق این پرتال برای
 شهرداری بابل محفوظ است.

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0