پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فراخوان عکاسی
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  کد ملی:  
  شماره موبایل:  
  عنوان اثر:  
  ارسال عکس  
  بارگزاری فایل ویدیو  
  zip - mp4 -avi - mpg - mp4  حداکثر( 80 مگابایت)
  ارسال

تغییر نمایه
--------------------------
اندازه نوشتار
نوع قلم
    حالت کنتراست بالا 1
    حالت کنتراست بالا 2
    حالت کنتراست بالا 3
   حالت پیشفرض
    حالت شب

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0