• ساعت : ۹:۲۳:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ 
توضیحات مهندس كبود شهردار بابل درخصوص مجتمع ١٢٣ واحدی فرزانگان واقع در بلوار ولیعصر (عج)

توضيحات مهندس كبود شهردار بابل درخصوص مجتمع  ١٢٣ واحدي فرزانگان واقع در بلوار ولیعصر (عج)


به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري بابل، مهندس كبود شهردار درخصوص اعتراض ساكنين اين مجتمع گفت: من از دورا دور در جريان روند اين پروژه بودم و بعد از اينكه وارد حوزه شهرداري شدم موضوعات را رصد و پيگيري كردم.

وي افزود: مسائلي در حوزه مديريت شهري و شهروندي اتفاق مي افتد كه در حوزه مديريت شهرداري نيست و در حوزه ادارات ديگر است و چون در حوزه شهري اتفاق مي افتد شهروندان آن را از چشم شهرداري مي بيند. براي مثال اگر مثل گذشته شهرداري مجموعه اي داشت مثل اداره آب، برق و گاز ، شهرداري موظف به پاسخگويي بود اما بر اساس اصل ٥٥ كه شامل ٢٧ الي ٢٨بند مي باشد وظايف و حيطه كاري شهرداري در آن مشخص مي باشد.

ايشان درخصوص مجتمع ١٢٣ واحدي فرزانگان گفت: مشكل اين شهروندان نواقص كاري موجود در مجتمع بود، يك مجتمعي ساخته شد كه نواقصي داشته و دوستان ما در شهرداري بدون در نظر گرفتن اين نواقص پايان كار را صادر نمودند، از جمله عدم تامين پاركينگ و عدم ارائه گواهي استاندارد آسانسور بوده كه بدون درنظر گرفتن اين موارد پايان كار در اواخر سال ٩٥  و یا اوايل سال ٩٦ صادر شد.

مهندس كبود بيان داشت: همانطور كه مي دانيم براي صدور پايان كار بايد ضوابط شهرسازي و قانون شهرداري رعايت مي شد و سازنده اين مجتمع موظف بود براي دريافت پايان كار مفاصاحساب و مسائل مالي مرتبط با آن را پرداخت نماید، اما شهرداری بدون رعايت اين نكات و بدون مطالبه ٢٣٠ ميليون تومانی طلب خويش، پايان كار را صادر نمود و در مقابل شهرداري بعنوان تعهد از سازنده به ازاي صدور پايان كار و تامين پاركينگ و رفع نواقصي كه در مجتمع وجود داشته، يك زمين كارافه ايي در غرب تنكابن مي گيرد.

وي در ادامه گفت: اين موضوع اصلا كار قانوني و درستي نبود كه شهرداري را متعهد به انجام كاري در خارج از حيطه وظايفش شود. متاسفانه با اين تعهدي که براي شهرداري ايجاد كردند و عدم تمكين سازنده، عملا شهرداري را موظف به برطرف نمودن نواقص اين ساختمان نمود و اكنون  واحد حقوقي شهرداري بايد آن زمين را تملك نمايد و بعد از طي مراحل قانوني و پروسه زماني معين به مزايده بگذارد و با فروش آن زمين، پاركينگ آن مجتمع را تامين نمايد كه همه اينها، كار زيبايي نبوده و نيست.

شهردار بابل گفت: البته تنها اين مجتمع داراي اين مشكل نيست بلكه، مجتمع واحديان و توكل نيز همين مشكل را دارند كه بدون رعايت ضوابط شهرسازي و قانوني پايان كار صادر شد.

وي در ژيان گفت: امروز با توجه به صحبتهايي كه با ماليكن مجتمع شد و با تشريح كامل اين روند، آنها قانع شدند كه تنها كار شهرداري صدور پايان كار میباشد، كه البته در آن زمان بدون رعايت ضوابط صادر شده بود.

در ادامه مالكين بايد از طريق اداره ثبت نسبت به پيگيري كار خود اقدام نمايند.

خوشبختانه امروز با همراهي معاونين و مديران شهرداري توانستيم علاوه بر توجیه مالكين، راهنمایی های لازم در خصوص احقاق حق آنان را نیز انجام نماییم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها